Zespół

Anna Roszewska

Dyrektor zarządzająca

Lek. wet. Natalia Michna-Masłowska

specjalność: dietetyka weterynaryjna

Lek. wet. Anna Marciniak

specjalność: dermatologia

Dr n. wet. Karolina Malewska

specjalność: gastroenterologia

Lek. wet. Klementyna Maszewska

specjalność: stomatologia

Tech. wet. Joanna Wiśniewska

technik weterynarii